İletişim

akem-logo

Tepeüstü Mah. Poyraz Cad. Kandil Sok.
No : 7/B Ümraniye / İstanbul
TEL:    +90 216 314 46 48
FAKS: +90 216 540 42 57
akem@akemmuhendislik.com.tr